Mellisa & Doug #4159

15'000

3-наснаас дээш

  • Удаан өнхрөхгүй өнгийн өнгийн харандаа
  • 12 эрч хүчтэй өнгө
  • Гурвалжин хэлбэр нь бичих чадварыг дээшлүүлэхэд тусалдаг
  • Бариултай гар хийцийн дээд хавчаар
Ангилал: