Mellisa & Doug #449

39'000

3-наснаас дээш

  • Шинэ загвараар хийгдсэн, дугаар сэдэвчилсэн багцад олон тооны өнгөлөг, өгөөмөр хэмжээтэй модон соронз багтдаг
  • 0-ээс 20 хүртэлх тоонуудыг багтаасан болно
  • 5 математик тэмдгийг багтаасан болно
  • Сурах хөгжилтэй болгодог
Ангилал: