Mellisa & Doug #5236

39'000

3-наснаас дээш

  • Шидэт зургууд нь гайхамшигтай, өнгө илэрдэг
  • 26 карт, дахин дүүргэх ус, карт хавтас зэрэг орно.
  • Өнгөт зураг нь хуурай үед цагаан өнгөтэй байна; нойтон үед гэрэл гэгээтэй, хөгжилтэй байдаг.
Ангилал: