Mellisa & Doug #5376

19'000

3-наснаас дээш

  • Амьтны сэдэвчилсэн будах ном нь дахин ашиглагдах боломжтой дөрвөн хуудас, дүүргэсэн усны үзэг агуулдаг
  • Амьтны сэдэвтэй ном нь өнгөт дөрвөн үзэгдэл багтдаг бөгөөд үзэгдэл тус бүрт хайлт хийх ба олох үйл ажиллагаа орно
  • Chunky хэмжээтэй усны үзэг бөглөхөд хялбар байдаг
Ангилал: