Mellisa & Doug #575

69'000

3-наснаас дээш

 

  • Хэлбэр бүр нь модон шоо дээрх ижил хэлбэртэй нүхэнд таардаг
  • Сонгодог дур сонирхлыг татахуйц сонгодог үйл ажиллагаа
  • Бат бөх мод
  • Өнгө, хэлбэрийг таних, асуудлыг шийдвэрлэх чадварыг дэмжинэ
Ангилал: