Mellisa & Doug #8600

99'000

3-наснаас дээш

  • Гэрийн ажил үүргээ гүйцэтгэх цэвэрлэгээ хийх
  • Шүүр, тоос шороо, сойз, хадгалах тавиур зэрэг багтана
  • Бүх хэсгүүд нь удаан эдэлгээтэй бөгөөд хүүхдүүдийн хувьд ижил хэмжээтэй байдаг.
Ангилал: