Mellisa & Doug #9273

69'000

3-наснаас дээш

  • Abacus нь 36 хоёр талт үсэг, тоо хавтантай
  • Зурагт, үгс нугас, наймалж, зангиа, халим, үүр зэрэг багтана
  •  тоо, өнгө, загварыг танихад тусалдаг моторын ур чадвар, гар нүд зохицуулалтыг дэмждэг
Ангилал: