Mellisa and doug #0576

29'000

1-наснаас дээш

  • Өнгөтэй, гөлгөр гадаргуутай ширхэгүүд нь хэлбэр, өнгө, хэмжээ ялгах чадварыг бий болгодог
  • Хатуу мод, чулуулгийн суурь дээр найман ширхэгтэй, хялбархан хүрч болох модон хэсгүүдийг оруулсан
  • Онцгой чанар ба үнэ цэнэ
Ангилал: