Mellisa & Doug #0165

48'000

3-наснаас дээш

  • Хүүхдийн сэтгэн бодох чадварыг нэмэгдүүлэх
  • Олон үйлдэлтэй , Хүүхдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй
  • 100%-ийн эко модон тоглоом
Ангилал: