Mellisa & Doug #1273

89'000

3-наснаас дээш

  • Үнэт цаас, хуванцар зоос гэх мэт нэр томъёонууд нь 50 нэрлэсэн үнээс бүрдэнэ
  • Модон бэлэн мөнгөний хайрцаг  хайрцаг нь тохиромжтой хадгалах зориулалттай
  • Салбар бүрийг цэвэрлэгээнд хөгжилдөхийн тулд өөр өөр нэрээр хэвлэдэг
Ангилал: