Mellisa & Doug #3184

29'000

3-наснаас дээш

  • 24 сойз болон хольцын хуудас, будгийн багс багтана.
  • Пигментийн хэв маяг нь хуудсан дээр хэвлэгдэнэ.
  • Гар нүд зохицуулалт, өнгө, бүтээлч сэтгэлгээг дэмжинэ.
Ангилал: