Mellisa & Doug #4006

19'000

3-наснаас дээш

  • Төгс төгөлдөр анхны ном болон сургалтын хэрэгсэл
  • Хуудас бүрийн өнгөний түлхүүрийг оруулах шаардлагатай өнгийг зааж өгнө.
  • 40 өвөрмөц дизайн
  • Өнгө зааж сургах, тархины нарийн ур чадвар, гар нүд зохицуулалтыг дэмжихэд тусалдаг.
Ангилал: