Mellisa & Doug #4420

48'000

3-наснаас дээш

  • Нэмэлт зузаан цаасан дээр 27 ширхэг
  • Easy-Clean гадаргуу нь шинэ харагдах таамгийг хадгалж байдаг
  • Гар нүд зохицуулалт, асуудлыг шийдэх чадварыг бий болгох
Ангилал: