Mellisa & Doug #4835

99'000

3-наснаас дээш

  • Цагдаа-офицерын ажлын хэрэгслүүдтэй хувцас
  • Өндөр чанартай бөс даавуу, барилгын материал нь удаан эдэлгээг баталгаажуулдаг.
  • Дууны эффект бүхий хүрэм, малгай, шүгэл, гогцоо, тэмдэг, дахин ашиглах боломжтой нэр хаяг, тасалбар орно.
  • Машинд угааж болдог хувцас, арчиж цэвэрлэх хэрэгслүүд
  • Walkie-talkie-ийн хоёр АА батерейг оруулаагүй болно.
Ангилал: