Mellisa & Doug #4850

99'000

3-6нас

  • Малын эмч хувцастай тоглох дүр төрхийг урамшуулах
  • Даавуу, маск, хивс, термометр, дууны эффект, боолт, тариур, дахин ашиглах боломжтой шошгыг багтаасан байна.
  • Өндөр чанартай даавуу, 
Ангилал: