Mellisa & Doug #9108

29'000

3-наснаас дээш

  • 26 хуудас, 11 х 14 инчийн үлэг гүрвэлийн сэдэвчилсэн цагаан толгойн будах дэвсгэр
  • Үгсийн дууг дүрслэхийн тулд үлэг гүрвэл бүхий хуудаснууд дээр өөр өөр үсэг байрлуулсан байна
  • Хуудсыг арилгахад хялбар
  • Чанартай бонд цаас, өнгийн харандаа, маркер, харандаа, будганд тохиромжтой
Ангилал: