Mellisa & Doug #9253

59'000

3-наснаас дээш

  • Өдөр тутмын соронзон хуанлийн долоо хоног, өдөр, цаг агаар, онцгой үйл явдлыг харуулах
  • Огноо, сар, цаг хугацаа, долоо хоног, амралт, онцгой үйл явдал, сэтгэл хөдлөл,
  • Өргөхөд тохиромжтой бат бөх олс байна.
  • Хүүхэд амьдралд тохиолддог үйл явдлуудын талаар харилцан ойлголцол, урам зоригийг дэмжинэ.
Ангилал: