Mellisa & Doug #9441

19'000

3-наснаас дээш

  • Дөрвөн хөгжилтэй үйл ажиллагаа / өнгөт самбарт самбар бүхий, тус бүрдээ дахин дүүргэх усны үзэгтэй
  • Дахин ашиглах цагаан хуудас нь хуурай үед зураг зурахад хялбар байдаг; нойтон үед дүүрсэн өнгө
  • Хялбар бөглөх,Chunky хэмжээтэй усны үзэг
  • Компакт, спираль хэлбэртэй формат нь аялахад тохиромжтой
  • Нарийн ур чадвар, эрт бичих ур чадвар, харааны ялгаварлан гадуурхалтыг дэмжинэ
Ангилал: